Một số lĩnh vực khác

Mua bán, cho thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công

Kinh doanh, mua bán vật liệu xây dựng

Và một số nghành nghề khác